Autor:
Carmen

Jest to najpopularniejsze dzieło w światowym repertuarze operowym, które powstało pod koniec XIX w. Początkowo spektakl przyjęto bardzo chłodno, wręcz z lekceważeniem, co niestety przyśpieszyło śmierć kompozytora. Dopiero później wprowadzone zmiany w partyturze sprawiły, że opera podbiła światowe sceny.

Carmen w pierszej wersji ujęta była w formę zbliżoną do opery komicznej, w której fragmenty śpiewane przeplatały się z partiami mówionymi. Na fakt chłodnego przyjęcia opery wpływ miała również nowatorskość treści. W czasach kiedy Bizet tworzył "Carmen" istniała niepisana tradycja nakazująca czerpać tematy ze świata mitów, legend, dawnych epok historycznych oraz z życia "wyższych sfer". Nic więc dziwnego, że wprowadzenie na scenę żołnierzy, przemytników i robotnic z fabryki nie wzbudziło entuzjazmu.

"Carmen" podbiła serca publiczności również za sprawą muzyki. Uwertura z niezwykle żywą muzyką i Habanera Carmen z I aktu (L'amour est un oiseau rebelle - Miłość jest niesfornym ptakiem) są jednymi z najbardziej znanych melodii.


Data: 
04.05.2013 (sobota), 19:00
12.05.2013 (niedziela), 19:00
Cena: 
40.00 zł
50.00 zł
70.00 zł
90.00 zł
110.00 zł
130.00 zł
Miejsce: 
Organizator: 
Carmen - opera Gorgesa Bizeta
Kategoria: 
Tagi: